Geplande activiteiten

7 november 2022

Pleidooi voor een cultureel Marshall plan voor Europa - Un plaidoyer pour un plan Marshall culturel Européen

Op maandag 7 november 2022 om 19u nodigt Rotary Gent de Hertog van Arenberg uit om te komen spreken over zijn ideeën over de toekomst van Europa. De voordracht zal tweetalig zijn NL/FR.

lees verder >

Conferenties & seminaries Seminarie

13 december 2022

Dromen van Egypte in de tuinen en de collecties van Arenberg in de 17de tot de 19de eeuw - Lezing door mevrouw Marie-Cécile Bruwier, Egyptoloog

Lezing door mevrouw Marie-Cécile Bruwier, Egyptoloog, eredirecteur van het Koninklijk Museum van Mariemont, georganiseerd in Edingen onder de auspiciën van de Cercle royal archéologique d'Enghien.

lees verder >

Conferenties & seminaries

Voorbije activiteiten

30 juni – 2 juli 2022

Xème Conférence d’Arenberg pour l’Histoire: Les noblesses transnationales, XIIIe-XXe siècle

En étudiant les pratiques et les marqueurs de la "transnationalité", cette rencontre a pour objectif de questionner les processus de formation et de persistance de noblesses inscrites dans des espaces pluriels qui se distingueraient des noblesses exclusivement "nationales". L’inscription transnationale entraîne-t-elle une modification des comportements, des habitudes, des manières de penser?

lees verder >

Conferenties & seminaries Arenberg conferentie voor Geschiedenis

28 maart 2022

Seminarie: de Russische relatie met België en Europa in een wereld in verandering

Gezien de huidige, politieke omstandigheden hebben wij beslist het seminarie over Rusland van 28 maart af te gelasten, in de hoop dat dezelfde thema’s in de toekomst opnieuw aan bod kunnen komen in een geest van openheid.

lees verder >

Conferenties & seminaries Seminarie

18–20 september 2019

IXth Arenberg Conference for History: Heraldic Hierarchies: Identities, status and state intervention in early modern heraldry

De 9de Arenbergconferentie voor Geschiedenis slaat de handen in elkaar met de Académie Internationale d’Héraldique om een betere begrip te krijgen van de onderbelichte rol die vroegmoderne heraldiek speelde. Centraal staat de vraag hoe heraldische symboliek sociale hiërarchieën visualiseerde en zelfs mee kon vormgeven tussen de late vijftiende en achttiende eeuw, en dat tegen de achtergrond van een groeiende staatsinmenging.

lees verder >

Conferenties & seminaries Arenberg conferentie voor Geschiedenis

20 maart 2019

Conferentie: Energievoorziening in de XXIste eeuw: tussen werkelijkheid en mogelijkheid

Energievoorziening in de XXIste eeuw: tussen werkelijkheid en mogelijkheid. Conferentie van de Arenbergstichting in het halfrond van de Senaat.

lees verder >

Conferenties & seminaries

6–7 december 2018

VIIIth Arenberg Conference for History: Addressing the Public Abroad. Strategies of Cultural and Public Diplomacy in the Early Modern Habsburg World (1550-1750)

This conference aims to examine a field that a number of historians and art historians have analyzed in the last two decades, but which has seldom been explicitly delineated or discussed in a comparative fashion: strategies of cultural and public diplomacy in the early modern Habsburg world (1550-1750). Therefore, this conference focuses on the different tactics employed by the representatives of foreign nations and groups – both official and unofficial – in influencing public opinion abroad and, in doing so, furthering diplomatic engagements.

lees verder >

Conferenties & seminaries Arenberg conferentie voor Geschiedenis