Europese prijs Europacollege - Arenberg "Unies, gemeenschappen, federaties en burgers"

"De Arenberg stichting deelt mee, dat de Europacollege Arenbergprijs niet meer uitgereikt zal worden"

De Europese prijs Europacollege - Arenberg: Unies, gemeenschappen, federaties en burgers, is een samenwerking van het Europacollege en de Arenberg Stichting.

Doel

Hoe komen volkeren en landen bijeen om gedeelde gemeenschappen van burgers te vormen? Wat kunnen we van zulke unies leren in het kader van Europese integratie? De Europese prijs Europacollege - Arenberg wordt toegekend aan een bijzondere bijdrage in de geschiedenis, de geesteswetenschappen of sociale wetenschappen, die door middel van historische en/of vergelijkende analyse de principes en werking van unies, gemeenschappen of federaties onderzoekt en toepast op vraagstukken rond Europese integratie. De geldwaarde van de Europese prijs Europacollege - Arenberg bedraagt 5000 euro.

Het doel van de Europese prijs Europacollege - Arenberg is om origineel werk binnen de geschiedenis, de economie, het recht, de sociologie, de politicologie, de internationale relaties of een combinatie van twee of meer van deze disciplines in de schijnwerpers te zetten. Het winnende werk biedt een kritische analyse en een nieuwe en originele benadering van de belangrijkste uitdagingen waarmee Europa en de Europeanen in het heden en de toekomst geconfronteerd worden. Het werk is gebaseerd op de historische en/of vergelijkende studie van unies en/of gemeenschappen van burgers, volkeren en/of landen die voor een gemeenschappelijk doel zijn samengebracht.  Die omvatten, maar zijn niet beperkt tot, verschillende federale oplossingen die in het verleden of het heden voorgesteld of bereikt zijn.

Geschiktheid

Er zijn twee soorten werken die in aanmerking komen voor de Europese prijs Europacollege - Arenberg. Ten eerste, masterproeven die in een bepaalde periode voor de indieningstermijn bij een universiteit zijn ingediend (zie www.coleurope.eu/arenberg). Ten tweede, artikels van doctoraatsstudenten die gedurende dezelfde periode voor een doctoraatsprogramma binnen een universiteit ingeschreven waren. Enkel inzendingen met één auteur worden in aanmerking genomen.

In beide gevallen mag het ingediende werk niet meer dan 30.000 woorden bevatten (inclusief voetnoten, maar zonder bibliografie). Houd er rekening dat dit limiet strikt zal toegepast worden. Langere werken worden niet in aanmerking genomen. Enkel werken die in het Engels, Frans of Duits ingediend worden, worden aanvaard.

Zowel gepubliceerde als ongepubliceerde werken kunnen ingediend worden. Indien nog niet gepubliceerd, komt de winnende inzending daar nu wel voor in aanmerking, en wordt het prijzengeld in twee termijnen betaald - de tweede helft na publicatie in een wetenschappelijk tijdschrift.

Om voor de prijs in aanmerking te komen moet het werk van historische en/of vergelijkende aard zijn en moet de analyse ervan toegepast worden op huidige en/of toekomstige kwesties rond Europese integratie.

De prijs

De prijs wordt, op uitnodiging van het Europacollege en de Arenberg Stichting, door een gerenommeerde internationale jury van deskundigen beoordeeld. De jury wordt voorgezeten door de voormalige rector van het Europacollege, professor Paul DEMARET. De laureaat wordt uitgenodigd om zijn of haar winnend werk tijdens een openbare prijsuitreiking te presenteren. De Europese prijs Europacollege - Arenberg bedraagt 5000 euro.

 

Vorige winnaars:

2020
Dr Quincy CLOET, "Two sides to every story(teller): competition, continuity and change in narratives of European integration".

2017
Mr Loïc CHARPENTIER, "Intégration fédérale. Comparaison entre le processus de l’établissement de la République fédérale des Etats-Unis d’Indonésie et l'Intégration Européenne".

2015
Mr Tomasz WOŹNIAKOWSKI, "Sovereign debt crises and fiscal power: lessons from the early US federation for the Euro area today".

 

Leden van de jury van de Europese prijs Europacollege – Arenberg:

Prof. dr. Richard Butterwick-Pawlikowski
Lid van Zwitzerse Bondsraad Pascal Couchepin
Prof. dr. Paul Demaret
De heer Andrew Duff
Prof. dr. Mark Eyskens
Prof. dr. Rudolf Hrbek
De heer Jo Leinen, lid van het Europees Parlement
Prof. dr. Ewa Osniecka-Tamecka, vice-rector Europacollege Natolin, Polen


Voorbije activiteiten

19 februari 2020

3de Europese Prijs Europacollege - Arenberg, Brussel

The third edition of the College of Europe – Arenberg European Prize has been awarded to Dr Quincy CLOET for his article "Two sides to every story(teller): competition, continuity and change in narratives of European integration".

lees verder >

Europese Prijs Europacollege - Arenberg Prijzen

7 juni 2017

2de Europese Prijs Europacollege - Arenberg, Europees Parlement, Brussel

The 2017 laureate of the College of Europe Arenberg Prize is Mr Loïc Charpentier for his work “Intégration Fédérale. Comparaison entre le processus de l’établissement de la République Fédérale des Etats-Unis d’Indonésie et l’Intégration Européenne”.

lees verder >

Europese Prijs Europacollege - Arenberg Prijzen

3 juni 2015

1ste Europese Prijs Europacollege - Arenberg, Europees Parlement, Brussel

Ist Prize Award College of Europe Arenberg «Exploring federal solutions» in the European Parliament, Brussels. In collaboration with the College of Europe, Natolin-Bruges. The 2015 Laureate was Mr Tomasz Wozniakowski.

lees verder >

Europese Prijs Europacollege - Arenberg Prijzen