Muziek in de Arenbergcollectie, Edingen

Het muziekbezit uit de privé-archieven van de prinsen van Arenberg in Edingen, dat niet alleen bijzonder omvangrijk is, maar ook van een uitzonderlijke kwaliteit getuigt, werd pas ontdekt door musicologen en musici in de jaren negentig van de 20ste eeuw.

Onderzoek van musicologe Marie Cornaz van dit muzikaal fonds heeft geleid tot twee inventarissen die werden gepubliceerd in de delen 1995 en 2004 van het Belgisch Tijdschrift voor Muziekwetenschap. Deze beide publicaties – uitgegeven met de steun van de vzw Archief en Cultureel centrum Arenberg – tonen aan dat het één van de rijkste muzikale privécollecties van België betreft, met een uitzonderlijk internationaal muzikaal erfgoed van meer dan 1500 drukwerken en manuscripten. Verschillende concerten en muziekopnames hebben ervoor gezorgd dat tot hiertoe onuitgegeven partituren werden opgevoerd. Daaronder behoren twee tot dan toe onbekende sonaten uit Vivaldi’s opera L’inganno trionfante in amore