Voorbije activiteiten

18 – 20 september 2019

IXth Arenberg Conference for History: Heraldic Hierarchies: Identities, status and state intervention in early modern heraldry

De 9de Arenbergconferentie voor Geschiedenis slaat de handen in elkaar met de Académie Internationale d’Héraldique om een betere begrip te krijgen van de onderbelichte rol die vroegmoderne heraldiek speelde. Centraal staat de vraag hoe heraldische symboliek sociale hiërarchieën visualiseerde en zelfs mee kon vormgeven tussen de late vijftiende en achttiende eeuw, en dat tegen de achtergrond van een groeiende staatsinmenging.

lees verder >

Conferenties & seminaries Arenberg conferentie voor Geschiedenis

20 maart 2019

Conferentie: Energievoorziening in de XXIste eeuw: tussen werkelijkheid en mogelijkheid

Energievoorziening in de XXIste eeuw: tussen werkelijkheid en mogelijkheid. Conferentie van de Arenbergstichting in het halfrond van de Senaat.

lees verder >

Conferenties & seminaries

6 – 7 december 2018

VIIIth Arenberg Conference for History: Addressing the Public Abroad. Strategies of Cultural and Public Diplomacy in the Early Modern Habsburg World (1550-1750)

This conference aims to examine a field that a number of historians and art historians have analyzed in the last two decades, but which has seldom been explicitly delineated or discussed in a comparative fashion: strategies of cultural and public diplomacy in the early modern Habsburg world (1550-1750). Therefore, this conference focuses on the different tactics employed by the representatives of foreign nations and groups – both official and unofficial – in influencing public opinion abroad and, in doing so, furthering diplomatic engagements.

lees verder >

Conferenties & seminaries Arenberg conferentie voor Geschiedenis

5 – 6 juni 2018

VIIth Arenberg Conference for History: Nobility in Exile

Les migrations nobiliaires entre la France, l’Empire et l’Europe centrale (XVe - XIXe siècle).

lees verder >

Conferenties & seminaries Arenberg conferentie voor Geschiedenis

21 maart 2018

Conferentie: Vrijhandel en Protectionisme: Welke perspectieven voor de wereldhandel van de 21ste eeuw?

De tegenstelling tussen vrijhandel en protectionisme verschijnt zowel op de internationale als op de Belgische scène. In de loop van de geschiedenis hebben talrijke auteurs de positieve en negatieve aspecten bestudeerd van deze twee opties die grote gevolgen inhouden zowel op economisch, sociaal, politiek, cultureel als op juridisch vlak. Om de verschillende uitdagingen te overwegen stellen academici hun historische, politicologische, economische en sociale visies voor.

lees verder >

Conferenties & seminaries