Voorbije activiteiten

12–14 oktober 2023

XIth Arenberg Conference for History: Blood and Virtue. Nobility of Blood and Nobilities of soul in the Middle Ages

XIth Arenberg Conference for History: Blood and Virtue. Nobility of Blood and Nobilities of soul in the Middle Ages - The existence, in the Middle Ages, of a social category with a high situation because of its birth is commonplace. As early as the 7th century, Isidore of Seville played on notus (adjectivized past participle of gnosco, “know”) and its derivatives notabilis and nobilis, and defined the noble as “Someone whose name and family are known”. However, while this quality is inherited, the social pre-eminence of the nobility is also justified by the outstanding qualities and virtues of its members.

lees verder >

Conferenties & seminaries Arenberg conferentie voor Geschiedenis

13 december 2022

Dromen van Egypte in de tuinen en de collecties van Arenberg in de 17de tot de 19de eeuw - Lezing door mevrouw Marie-Cécile Bruwier, Egyptoloog

Lezing door mevrouw Marie-Cécile Bruwier, Egyptoloog, eredirecteur van het Koninklijk Museum van Mariemont, georganiseerd in Edingen onder de auspiciën van de Cercle royal archéologique d'Enghien.

lees verder >

Conferenties & seminaries

7 november 2022

Pleidooi voor een cultureel Marshall plan voor Europa - Un plaidoyer pour un plan Marshall culturel Européen

Op maandag 7 november 2022 om 19u nodigt Rotary Gent de Hertog van Arenberg uit om te komen spreken over zijn ideeën over de toekomst van Europa. De voordracht zal tweetalig zijn NL/FR.

lees verder >

Conferenties & seminaries Seminarie

30 juni – 2 juli 2022

Xème Conférence d’Arenberg pour l’Histoire: Les noblesses transnationales, XIIIe-XXe siècle

En étudiant les pratiques et les marqueurs de la "transnationalité", cette rencontre a pour objectif de questionner les processus de formation et de persistance de noblesses inscrites dans des espaces pluriels qui se distingueraient des noblesses exclusivement "nationales". L’inscription transnationale entraîne-t-elle une modification des comportements, des habitudes, des manières de penser?

lees verder >

Conferenties & seminaries Arenberg conferentie voor Geschiedenis

28 maart 2022

Seminarie: de Russische relatie met België en Europa in een wereld in verandering

Gezien de huidige, politieke omstandigheden hebben wij beslist het seminarie over Rusland van 28 maart af te gelasten, in de hoop dat dezelfde thema’s in de toekomst opnieuw aan bod kunnen komen in een geest van openheid.

lees verder >

Conferenties & seminaries Seminarie