20 March 2019

Conference: Energy supply in the XXI century: between reality and possibility

back to the overview

Aan het begin van de XXIste eeuw leven velen met vragen rond onze energievoorziening. Aardolie, schaliegas, windenergie en kernenergie zijn energiebronnen waarover hevig gedebatteerd wordt in de publieke ruimte.

Hoe zit het precies met onze energievoorraden? Wat is de geopolitieke context van de energievoorziening in de wereld? Welke politieke beslissingen in België en Europa komen tegemoet aan de uitdagingen op het vlak van energie? Wat is de plaats van de burgers in dit debat ? Deze en andere vragen circuleren; men probeert lessen te trekken uit het verleden, maar met oog voor de toekomst.

Momenteel worden talrijke voorstellen geformuleerd die een antwoord proberen te bieden op de uitdagingen inzake energie in de XXIste eeuw.

Dit seminarie, georganiseerd door de Arenbergstichting (onder de wetenschappelijke leiding van prof. Geoffrey GRANDJEAN, Université de Liège) laat hen aan bod komen in hun verschillende dimensies.

Programma

Related

"La Fondation d'Arenberg au Sénat": article in Paris Match about the conference held in the Belgian…

read more >