7 november 2022

Pleidooi voor een cultureel Marshall plan voor Europa - Un plaidoyer pour un plan Marshall culturel Européen

terug naar overzicht

Sinds haar oprichting in 1926 (met officieel charter in 1927) door onze peterclubs Oostende en Bruxelles, heeft Rotary Club Gent een niet onaardige lijst sociale en culturele initiatieven bijeengesprokkeld. Steeds is het doel daadwerkelijk hulp te bieden aan wel omschreven hulpprojecten in binnen- en buitenland, in hechte samenwerking met de verantwoordelijken, door een stevige professionele interne organisatie en een transparante rapportering, zowel binnen Rotary als naar buiten uit. Aldus poogt de club op een doeltreffende wijze aanvullende steun te bieden voor de stijgende noden in diverse domeinen zoals gezondheidszorg, verslavingspreventie, medische en paramedische uitrusting, emancipatie van gehandicapten, gelijke onderwijskansen, meertaligheid, verspreiding van studie- en beroepsinformatie, bejaardenhulp, alfabetisering, milieubescherming,…

Op maandag 7 november 2022 om 19u nodigt Rotary Gent de Hertog van Arenberg uit om te komen spreken over zijn ideeën over de toekomst van Europa. De voordracht zal tweetalig zijn NL/FR.

Gelieve u in te schrijven via deze link: https://gent.rotary2130.org/nl/agenda/show/46608

Gerelateerd

"Pleidooi voor een cultureel Marshall plan voor Europa" - artikel in Rotary (nr 456, 2022-12)

lees verder >